Yêu cầu thông tin
TIẾP XÚC

QC Hồ sơ

RoHS-XFP
FCC-XFP

Doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia
Doanh nghiệp công nghệ cao Thâm Quyến
ISO 9001-2015
UL
FDA
Bằng sáng chế mô hình tiện ích
SFP + RoHS
SFP FCC
SFP CE

Chứng chỉ

Danh mục phổ biến Tất cả các